PRESS

Prednost održavanja PRESS konferencija u Media Info Centru, u odnosu na organizovanje iste u sopstvenom ili nekom drugom prostoru, predstavlja činjenica da medijske kuće ne moraju angažovati i slati ekipu na događaj, već preuzimaju sav snimljen materijal sa servera Media Info Centra, tako da mogu poslati samo novinara ili urednika zbog postavljanja pitanja organizatorima konferencije.

Organizatori imaju neoboriv dokaz o izrečenom, u snimcima na serveru Media Info Centra, bez obzira na eventualna iskrivljena tumačenja njihovih izjava u pojedinim medijima. Organizatorima je obezbeđena kompletna logistika, od poziva medijskih kuća do organizacije koktela i keteringa.