Info servis

Informativni servis predstavlja agencijsku uslugu ustupanja snimljenog materijala na raspolaganje svim zainteresovanim emiterima, veb portalima i časopisima bez nadoknade.