Produkcija

Media Info Centar predstavlja svojevrstan miks između nezavisne produkcije i klasičnog emitera. U odnosu na klasične medijske kuće Media Info Centar pokriva više medijskih kanala, a njegovu produkciju emituje veći broj emitera, pa je samim tim i gledanost produkcije Media Info Centra daleko veća, u određenim segmentima programa, čak i od programa bilo koje TV stanice sa nacionalnom pokrivenošću.

Produkcija se, pored informativnih sadržaja, zasniva na emisijama koje u sebi nose veliku dozu saznajnog, edukativnog i društveno-odgovornog pristupa životnim temama. Na taj način se željene poruke, kao i promotivne aktivnosti plasiraju najširem auditorijumu, a same emisije su prihvatljive za najveći broj emitera u regionu.

Važno je napomenuti da ovakva produkcija ne počiva na klasičnom, direktnom komercijalnom efektu ostvarenom od strane zainteresovanih oglašivača, već predstavlja klijenta kao relevantnog sagovornika u medijskim kampanjama i projektima. Emisije iz produkcije Media Info Centra realizuju se u saradnji sa “Udruženjem elektronskih medija COMNET”.