Video

Veb portal i video kanal su neizostavni deo svake medijske kuće. U slučaju Media Info Centra oni predstavljaju najvažniji kanal komunikacije, koji menja klasični emiterski pristup, posebno s obzirom na to da se sve više koriste mobilni uređaji za pregled informativnih, ali i edukativnih sadržaja.

VII MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA
Novi Sad, 1 – 2. mart 2018. Master Centar, Novosadski sajam